Jak blockchain może zmienić sposób, w jaki inwestorzy kupują i sprzedają akcje?

Jak blockchain może zmienić sposób, w jaki inwestorzy kupują i sprzedają akcje?

10 maja, 2023 0 przez admin

Blockchain to technologia, która umożliwia bezpieczną i niezmienną rejestrację transakcji, w tym transakcji związanych z akcjami. Dzięki blockchainowi, inwestorzy mogą korzystać z bardziej przejrzystych i bezpiecznych sposobów kupowania i sprzedawania akcji, co może zmienić sposób, w jaki działa giełda papierów wartościowych.

Co to jest blokchain?

Tradycyjnie, kupowanie i sprzedawanie akcji na giełdzie odbywa się za pośrednictwem pośredników, takich jak banki inwestycyjne czy maklerzy. Wymagana jest wtedy zgoda kilku różnych podmiotów, co powoduje, że cały proces jest czasochłonny i kosztowny. Dodatkowo, tradycyjne sposoby rejestrowania transakcji nie są wystarczająco bezpieczne, co zwiększa ryzyko oszustw.

Blockchain, jako system rozproszonych rejestrów, może zapewnić bezpieczeństwo i przejrzystość, które nie są dostępne w tradycyjnych systemach. W ramach systemu blockchain, transakcje są rejestrowane w cyfrowych blokach, które są łączone w łańcuch, co tworzy niezmienny zapis transakcji. Każdy blok zawiera dane dotyczące transakcji, takie jak kwota, czas transakcji i kto dokonał transakcji.

Dzięki temu, że bloki są połączone, niemożliwe jest zmienienie transakcji bez zmiany całego łańcucha bloków. To oznacza, że ​​oszustwo jest niemożliwe, ponieważ zmiana jednej transakcji spowodowałaby konieczność zmiany wszystkich bloków, co byłoby niemożliwe do wykonania. Z tego powodu blockchain może być bardziej bezpiecznym sposobem rejestrowania transakcji związanych z akcjami.

Rozwój blokchain

Wraz z rozwojem blockchainu, powstały platformy handlowe oparte na blockchainie, które umożliwiają kupowanie i sprzedawanie akcji bezpośrednio między inwestorami, bez konieczności korzystania z pośredników. Dzięki temu, koszty transakcyjne są znacznie niższe, a cały proces jest bardziej efektywny.

Blockchain może również zapewnić większą przejrzystość rynku. W tradycyjnych systemach, dane dotyczące transakcji są trudne do prześledzenia, ponieważ są one przechowywane przez różne podmioty, a nie ma jednego centralnego źródła informacji. W systemie blockchain, każdy blok jest dostępny publicznie, dzięki czemu inwestorzy mogą zobaczyć wszystkie transakcje, które odbyły się na rynku.

Blockchain może również pomóc w zwalczaniu oszustw na rynku. Dzięki systemowi blockchain, każda transakcja jest weryfikowana przez innych użytkowników w sieci, co ogranicza ryzyko fałszerstw. Ponadto, dzięki blockchainowi, można stworzyć inteligentne kontrakty, które są programowalnymi umowami, z których wynikają konsekwencje w przypadku spełnienia określonych warunków. W przypadku transakcji związanych z akcjami, inteligentne kontrakty mogą służyć do automatycznego rozliczenia transakcji, co eliminuje konieczność korzystania z pośredników.

Jakie jest zastosowanie blokchainu?

Jednym z najbardziej znanych przykładów zastosowania blockchainu w rynku akcji jest platforma handlowa Nasdaq. Nasdaq korzysta z technologii blockchain, aby stworzyć platformę, która umożliwia bezpośrednią wymianę akcji między inwestorami. Platforma ta została uruchomiona w 2015 roku, a od tego czasu pozwala inwestorom na korzystanie z bardziej efektywnych i bezpiecznych sposobów handlu akcjami.

Innym przykładem zastosowania blockchainu w rynku akcji jest platforma Overstock.com, która umożliwia inwestorom kupowanie i sprzedawanie akcji przy użyciu kryptowalut. Ta platforma wykorzystuje technologię blockchain, aby umożliwić bezpieczne i przejrzyste transakcje między inwestorami.

Podsumowując, blockchain może zmienić sposób, w jaki inwestorzy kupują i sprzedają akcje, poprzez zapewnienie bezpieczeństwa, przejrzystości i efektywności. Dzięki zastosowaniu blockchainu, inwestorzy mogą korzystać z bardziej bezpiecznych i efektywnych sposobów handlu akcjami, co pozwala na bardziej otwarty i innowacyjny rynek akcji.

 

Autor: Piotr Mazur